KALİTE POLİTİKASI

Personel Belgelendirme alanında müşteri beklentilerini etkin şekilde karşılamak üzere aşağıdaki kural ve prensipleri tam olarak uygulayacağız ve uyacağız;

 • Tarafsızlık ilkesinden asla taviz vermeyeceğiz
 • Her konuda etik değerlerden vazgeçmeyeceğiz
 • Uygulanabilir yasal gerekliliklere ve mevzuatlara tam olarak uyacağız
 • Uluslararası kurallara, EN 17024 ve uygulanabilir diğer standartlara göre hareket edeceğiz
 • Hizmetlerimizi tüm müşterilere açık tutacağız
 • İlgili tüm taleplere cevap vereceğiz ve eksiksiz olarak yerine getirmeye çalışacağız
 • Gizlilik ilkesine her kişi ve sorumlu ve fonksiyon olarak her aşamada uyacağız ve uygulayacağız
 • Hizmetlerimizi mümkün olan en kısa zamanda sunarak bu konudaki hedeflerimizi geliştireceğiz
 • Konularında deneyimli ve yeterli uzmanlar kullanarak müşterimize en doğru hizmeti sunacağız
 • Müşterilerimizi zarar ya da ziyana sokacak gereksiz taleplerden kaçınacağız
 • Deney ve muayene hizmetlerinde güvenilir ve akredite olmuş laboratuarları tercih edeceğiz
 • Hizmetlerimizde uygulanabilir olan tüm ulusal ve uluslararası standartlardan asla taviz vermeyeceğiz
 • Finansal ve mali kaynaklarımızı verimli kullanacağız ve şaibeli uygulamalara asla yer vermeyeceğiz
 • Müşteri şikayetlerine karşı çok hassas olacağız ve sonuçları hakkında ilgilileri bilgilendireceğiz


DD.01-01 Kalite Politikamız Rev.01

DD.01-01 Kalite Politikası- Belgelerin kötüye kullanımını engelleme

DD.01-01 Kalite Politikası- Fırsat Eşitliği

DD.01-01 Kalite Politikası- İç Doğrulama

DD.01-01 Kalite Politikası- İş sağlığı ve güvenliği ve risk yönetimi

DD.01-01 Kalite Politikası- İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi

DD.01-01 Kalite Politikası- Ölçme Ve Değerlendirme

DD.01-01 Kalite Politikası- Personel Eğitimi ve Geliştirme

DD.01-01 Kalite Politikası- Uygun olmayan faaliyetler

DD.01-01 Kalite Politikası-Tarafsızlığın sağlanması ve her türlü çıkar çatışmasının önlenmesi

DD.01-02 Vizyon-Misyon-Rev.00

DD.01-03 Çevre Politikamız-Rev.00

Copyright © 2018 | ÜSTAT | Tüm Hakları Saklıdır.