ÇEVRE POLİTİKASI
Personel Belgelendirme alanında yürüttüğümüz faaliyetlerde çevreye etkisi olan unsurları minimize etmeyi  ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için üstümüze düşenleri yerine getirmeyi taahhüt ederiz.

Bu amaçlara ulaşmak için stratejimiz aşağıdaki gibidir;

  • Faaliyetlerimizi değerlendirerek ve gözden geçirerek etkin bir şekilde uygulanmasını sağlarız ve bu yolla atıklarımıza en aza düşürürüz,
  • Hem kendi içimizdeki hem de müşterilerimiz ve tedarikçilerimizdeki atıkların geri dönüşümünü sağlayacak adımları atmaları konusunda teşvik ederiz,
  • Tüm ilgili çevre mevzuatları gereklerini karşılamak ve/veya aşmak için gerekli çabayı gösteririz,
  • Çalışanların çevre bilincini geliştirecek eğitim programları uygularız,
  • Çevrenin korunması ve kirliliği önlenmesi için çalışanlarımızda farkındalık yaratırız,
  • Çevre performansının sürekli geliştirilmesi için gerekli iyileştirmeleri planlarız ve uygularız.
Copyright © 2018 | ÜSTAT | Tüm Hakları Saklıdır.