Gizlilik Beyanı

Tüm faaliyetlerimizde “Gizlilik” ve güvene sadakat esastır.

Belgelendirme faaliyetleri kapsamında müşterilerin teknik dosyasında bulunması gereken bilgilerin Akreditasyon Kuruluşu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından talep edilmesi durumu dışında, müşterilerin hiçbir şekilde zarara uğramaması için belgelendirme sonuçları hakkında yetki almadan üçüncü şahıslara bilgi verilmeyecektir.

Müşterilere ait tüm mülki hakları korunacak, gizli belgeler konusunda yazılı veya sözlü bilgi aktarılmayak ve gizli bilgiler ile tescilli hakların korunmasını sağlayacak düzenlemeleri işleterek gizlilik ilkesine uyulacaktır.

Diğer müşterilerle görüşürken gizlilik ilkesi çerçevesinde, gizli kalmasını istendiği tescilli ve tescilli olmayan tüm haklar korunacaktır.

Kalite sistemimiz, insan kaynaklarımız, alt yapımız; gizliliği koruyacak şekilde organize edilerek tesis edilmiş ve bu anlayışla sürdürülmektedir.

Taahhüt ederiz.

Copyright © 2018 | ÜSTAT | Tüm Hakları Saklıdır.