Bağımsızlık Beyanı

Bağımsızlık tüm birimlerde temel ilkemizdir. Bu kapsamda çalışanlarımızın maddi, manevi, siyasi veya başka bir sebeple baskı altında kalmalarını önlemek amacıyla gerekli tedbirler alınır. Hizmet sunduğumuz hiçbir kuruluş ile ticari ortaklık veya bağımlılığa sahip değiliz. Hizmet bünyemizde tarafsızlığı ve bağımsızlığı korumak amacıyla gelirlerin müşterilere göre dengeli dağılımları; Tarafsızlık Komitesi tarafından incelenmektedir. Sunulan tüm belgelendirme hizmetlerine dair alınan teknik kararlar; her tür ticari, mali ve teknik olmayan diğer etkilerden uzak tutulmuştur. Sağlamış olduğumuz tüm hizmetlerimiz yasal mevzuat ve ulusal/uluslararası standartlar esas alınarak yürütülmektedir.


İdari birimlerin, teknik çalışmaları yürüten personel üzerinde hiçbir baskı uygulamayacağı ilgili kişilere bildirilmiştir. Ayrıca, teknik kararları alan ve belgelendirme çalışmalarını yürüten kilit personelin; hizmet verilen şahıslar ve kuruluşlar ile herhangi bir maddi veya manevi bağlantısının olmadığı ve görev yapılan süre boyunca olmayacağına ve iki yıllık geçmişe dair olmadığı yazılı bir taahhüdü bulunmaktadır. Müşteriler; hizmet süresi içerisinde çalışanların tarafsızlık, bağımsızlık ve güvenirliliğine dair şüphelerini Genel Müdür’ e veya Şikayet ve İtirazların  Değerlendirilmesi Komitesi’ ne bildirebilme ve inceleme başlatılmasını talep edebilme hakkına sahiptir. Tarafsızlık Komitesi’ ne; bağımsızlık ilkesine aykırı durumları araştırma ve tespiti halinde ilgili kurumlara bildirme yetkisi verilerek kurumun bağımsızlığı güvence altına alınmıştır.

Copyright © 2018 | ÜSTAT | Tüm Hakları Saklıdır.