ÜSTAT Mesleki Yeterlilik ve Personel Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. 16.01.2017 tarihinde MYK belgeleri konusunda sınav merkezi olabilmek amacıyla kurulmuş olup ; 02.04.2019 tarih ve AB-0273-P numarası ile Türkak'tan akredite olmuş, ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından 23.10.2019 tarihinde , YB-0233 numarasıyla yetkilendirilmiştir.


Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu; Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili ulusal yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek için gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşudur.


MYK yetkimiz için bakınız : web sitesi için tıklayınız...
MYK yetki belgemiz için tıklayınız...

Türkak akreditasyonumuz için bakınız : web sitesi için tıklayınız...

Ulusal yeterliliklere ulaşmak için bakınız : web sitesi için tıklayınız...
ÜSTAT ; konusunda uzman sınav yapıcıları ve değerlendiricileri ile adil , açık ve tarafsız sınavlar yapmakta olup , sınavlarda başarılı olanlar için MYK seviyesinde düzgün ve sürekli bilgi akışı sağlamaktadır.

Sınavlarda ter döken adaylarımız her tür şikayet ve temennilerini üst yönetime aktarabilmekte ve konunun sıkı takibi ile adaya aşamalarla ve aksiyonlarla ilgili geri dönüşler yapılmaktadır.

Müşterilerine her daim adil, tarafsız, hesap verilebilir ve izlenebilir bir hizmet sunmayı amaçlayan ÜSTAT , altyapısını ve yetkinliklerini her geçen zaman ileriye taşımayı hedeflemektedir.

Ülkemizdeki istihdam kalitesinin iyileştirilmesi, iş kazalarının azaltılması ve işgücünün arttırılması temel misyonumuzu oluşturmaktadır.

Üstat Belgelendirme'nin personel belgelendirme faaliyet alanı Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki tüm vatandaşlar ve özel ve tüzel kuruluşlardır.

Copyright © 2018 | ÜSTAT | Tüm Hakları Saklıdır.