1. AMAÇ
 2. Teorik ve performans sınavlarda görüntülü kayıt alınması esnasında yapılacak işlemler için bir düzen oluşturulmasını amaçlamaktadır.

 3. KAPSAM
 4. Personel belgelendirme alanında yapılan tüm sınavlar talimat kapsamındadır.

 5. SORUMLULAR
 6. Sınav Görevlisi, Değerlendirici

 1. UYGULAMA
  • Genel Şartlar
 2. Kayıtlardaki görüntünün net, seslerin anlaşılır olması sağlanır.
 3. Kameranın çekim alanı sınırları belirli bir alan değil ise, kırmızı beyaz şerit ile işaretlenir.
 4. Herhangi bir sınava veya kayıtlara ulaşmak istendiğinde kayıtlara hızlı ve kolay bir şekilde erişim sağlanacak şekilde kodlama ve dosyalama “Doküman Dosyalama ve Kodlama Talimatı” na uygun olarak yapılır.
 5. Kayıtların tümü, yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını v.b ortamlardan korunacak şekilde “Arşivleme Talimatı” na uygun saklanır.
 6. USTAT Görüntülü kayıtların, yıllık sınav kapasitesi ile uyumlu olacak şekilde, en az bir yıl saklanabilmesine imkan verecek teknolojik donanıma sahiptir, sürekliliği sağlanır.
 7. Kamera kaydının kesilmemesi için gerekli yeterli teçhizat bulundurulur.
 8. Ara dinlenmeler (10 dak-maksimum 2 ara dinlenme) ve öğle molalarında (maksimum 1 saat) kamera açısı bozulmadan, kamera açık bırakılır.
 9. Kayıt esnasında adayın kamera açısından çıkması, araç, kişi v.s adayın görüntülenmesini engellemesi gibi durumların oluşmaması için gerekli tedbirleri alınır.
 10. Aday ve Değerlendirici kamera önünde işaretlenen alan dışına çıkamaz, aday veya değerlendirici kamerada birbirlerinin görüntüsünü kesecek şekilde duramaz.
 11. USTAT tarafından paraflanıp Değerlendiriciye teslim edilmiş olan Sınav Zarfı kamera önünde açılmalı ve kamera önünde kapatılıp Değerlendirici tarafından paraflanmalıdır.
 12. Sınav başlangıcında sınavın yapılacağı ortamı 360° derece kayıt altına alarak sınav mekânı tanıtılır ve kayda sınavın gerçekleştiği alanda devam edilir.
 13. Kameralar adayın dikkatini dağıtmayacak şekilde konumlandırılır.
 14. Değerlendiricilerin veya sınav görevlilerin yapılan toplu açıklama ve duyurular dışında ve prosedürlerden bağımsız olarak,
 15. o       Adayların bireysel sorunlarını cevaplama, sorular var ise açık, sesli ve her adayın duyacağı şekilde sorulur.

  o       Adaylarla bire bir konuşma,

  o       Yaşanan bir aksaklığı giderme,

  o       Adaya yardım etme

  gibi durumlara müsaade etmemesi gerekmektedir.

  1. Değerlendirici sınav esnasında çok hareket etmez ve mümkün olduğunca konuşmaz. (Performans ve Teorik Sınavlarda), Mülakat sınavlarındaki elindeki performans listesinin dışında soru sormaz.

  gibi anlaşabilecek şüphe uyandıracak hareketleri olursa bu hususlarla ilgili sınavdan sonra değerlendirici tarafından kameraya açıklama yapılması istenir. Gerekli ise, Değerlendiricinin Düzeltici Faaliyet açması ve sınav dokümanlarında durumu not etmesi beklenir.

  • Sınavlar için Şartlar
  • Teorik Sınav
  1. a) Teorik sınavlarda ses ve görüntü kaydı sınav başlangıcından son adayın sınavının bitimine kadar devam ettirilmelidir.
  2. b) Sınav kâğıtlarının dağıtıldığı, kimlik kontrolünün ve imzalı sınav yoklamasının yapıldığı, sınav kâğıtlarının değerlendiricilere veya gözetmenlere teslim edildiği ve sınavın sonlandırıldığı kayıt altına alınmalıdır.
  3. c) Teorik sınavlarda kamera, tüm adayların değerlendirici veya gözetmenlerin net bir şekilde görüntülenmesini sağlayacak uygun bir yere konumlandırılmalıdır.
  4. d) Sınav başlangıcında değerlendirici veya gözetmen tarafından, adaylara sınav ile ilgili kapsamlı açıklama yapılmalıdır.
  5. e) Değerlendirici veya gözetmen;

  o       Sınavın yapıldığı sınav merkezi ve sınav yapıldığı tarih hakkında bilgi verecektir.

  o       MYK Web portalında yer alan sınav ID sini söyleyecektir.

  o       Ulusal Yeterliliğin ismini ve sınav yapılacak birimi /bölümü açıklayacaktır.

  o       Sınavdan önce kendisini ve diğer görevlilerin tanıtmasını sağlayacaktır.

  o       Kendilerini tanıtacaklardır.

  o       Katılan aday sayısı hakkında bilgi verilecektir.

  o       Sınavda uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verilecektir.

  1. f) Teorik sınavlarda değerlendirici veya gözetmen tarafından yapılacak açıklama örnek olarak “TL.06-EK-1_ Teorik Sınav Konuşma Metni” metni içerisinde yer almaktadır.

  • Performans Sınavı

  1. a) Performans sınavlarda ses ve görüntü kaydı sınav başlangıcından son adayın sınavının bitimine kadar, performans sınavında tanımlanan tüm adımları içerecek şekilde devam ettirilecektir.
  2. b) Sınav başlangıcında değerlendirici tarafından, adaylara sınav ile ilgili kapsamlı açıklama yapılmalıdır.
  3. c) Değerlendirici

  o       Sınavın yapıldığı sınav merkezi ve sınav yapıldığı tarih hakkında bilgi verecektir.

  o       Ulusal Yeterliliğin ismini ve sınav yapılacak birimi /bölümü açıklayacaktır.

  o       Sınavdan önce kendisini ve diğer görevlilerin tanıtmasını sağlayacaktır.

  o       Katılan aday sayısı hakkında bilgi verilecektir.

  o       Sınavda uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verilecektir.

  1. d) Performans sınavlarında değerlendirici veya gözetmen tarafından yapılacak açıklama örnek olarak “TL.06-EK-2_ Performans Sınav Konuşma Metni” metni içerisinde yer almaktadır.

  • Mülakat Sınavı
  1. a) Mülakat sınavlarında ses ve görüntü kaydı sınav başlangıcından son adayın sınavının bitimine kadar, mülakat sınavında tanımlanan tüm adımları içerecek şekilde devam ettirilecektir.
  2. b) Sınav başlangıcında değerlendirici tarafından, adaylara sınav ile ilgili kapsamlı açıklama yapılmalıdır.
  3. c) Mülakat sınavlarında kamera kaydının ses kaydı alması zorunludur. Çünkü adaya sözlü sorular sorulacak ve cevaplaması beklenecektir.
  4. d) Sözlü olarak cevaplayamayacak özrü olan adaylara konu hakkında USTAT yardımcı olacaktır.
  5. c) Değerlendirici

  o       Sınavın yapıldığı sınav merkezi ve sınav yapıldığı tarih hakkında bilgi verecektir.

  o       Ulusal Yeterliliğin ismini ve sınav yapılacak birimi /bölümü açıklayacaktır.

  o       Sınavdan önce kendisini ve diğer görevlilerin tanıtmasını sağlayacaktır.

  o       Katılan aday sayısı hakkında bilgi verilecektir.

  o       Sınavda uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verilecektir.

  1. e) Mülakat sınavlarında değerlendirici veya gözetmen tarafından yapılacak açıklama örnek olarak “TL.06-EK-3_ Mülakat Sınavı Konuşma Metni” metni içerisinde yer almaktadır.

  1. İLGİLİ DOKÜMANLAR

  TL.06                     Sınava Girecek Adaya Bilgilendirme Talimatı

  TL.06-EK-1          Teorik Sınav Konuşma Metni

  TL.06-EK-2          Pratik (Performans) Sınav Konuşma Metni

  TL.06-EK-3          Mülakat Sınav Konuşma Metni

  FR.12                    Sınav Alanı Bilgileri (Performans)

  FR.12                    Sınav Alanı Bilgileri (Teorik)

  FR.12                    Sınav Alanı Bilgileri (Mülakat)

  LS.18                     Sınav Yeri Kontrol Listesi

  LS.19                     Sınav Kontrol Listesi

Copyright © 2018 | ÜSTAT | Tüm Hakları Saklıdır.